Tuba

Nut: Een tuba dient om tijdens het snorkelen te kunnen blijven ademen zonder steeds je hoofd uit het water te heffen.

Kenmerken: Een tuba:
• mag geen te groot volume hebben want dan blijft er teveel uitgeademde lucht in (dode ruimte)
• moet een voldoende grote diameter hebben zodat de ademweerstand klein genoeg is. Test dit door zeer snel en diep    in en uit te ademen; je mag niet veel weerstand voelen. Dit kan je passen door je duim in de buis te steken; dat moet net kunnen.
• mag niet versplinteren bij per ongeluk botsen tegen een collega. Het beste is siliconen.
• moet een gemakkelijk mondstuk hebben
• heeft soms een ventiel om gemakkelijker leeg te blazen. In open water is dit zeker overbodig.
• stoort tijdens het flessenduiken zodat we hem onder het riempje steken en dus geen gebruik maken van het bijgeleverde beugeltje om hem gemakkelijk te kunnen wegsteken achter de loodgordel (zwembad) of achter het mes (openwater).