Duikfles

Volume: Als beginneling is het moeilijk te weten hoe groot je fles moet zijn als je er een wilt kopen. De meest verkochte fles is de 15 liter fles. Enkel indien je echt veel minder verbruikt kan je kiezen voor een 12 literfles of zelfs 10 liter. Denk eraan dat ook lucht bij hebt voor je buddy in nood en dat je altijd een reserve over houdt in je fles. Het beste doe je de eerste 20 duiken met een clubfles zodat je je verbruik kent. Je verbruik zal immers drastisch dalen na de eerste 20 duiken zodat je niet te snel moet beslissen over het volume dat je kiest.

Stempels: Op de fles staan altijd stempels met de belangrijkste gegevens. Deze gegevens hebben de keuringsinstanties nodig om de fles te identificeren:
• Merk
• Serienummer
• Gewicht van de fles in kg
• Inhoud van de fles (soort gas): LUCHT of AIR
• Inhoud van de fles in liter
• Vuldruk in bar
•Testdruk in bar
• Keuringsstempels 

Fleskeuring: Iedere fles moet om de 5 jaar hydraulisch (op druk) getest worden Er wordt een letter R met de keuringsdatum en het symbool van het keuringsorganisme ingeslagen. Een duikfles daarentegen moet om de 2,5 jaar gekeurd worden en wordt daarom tussenin optische gekeurd. Voor een optische keuring wordt er een RR stempel ingeslagen. In het fabriek wordt een fles voor het eerst gekeurd en krijgt als stempel een E, gevolgd door de datum van de keuring. Voor de keuring moeten de flessen naakt aangeboden worden (zonder kraan). Als de flessen geschilderd moeten worden doe dat dan na de keuring

Enkele of dubbele kraan: Als je wil duiken in koud water heb je twee ontspanners nodig op twee aparte kranen.

Nooit de fles volledig leeglaten omdat er dan vocht kan binnendringen.

Slechte lucht: Als je een tijd lang niet duikt (winterstop) laat dan je flessen leeglopen tot zo'n 30 bar. Lager de fles rechtop. Lucht die langer dan 6 maand in de fles zit kan een grote hoeveelheid giftig CO bevatten door de reactie met de staalwand.

Kraan opendraaien: draai je kraan steeds volledig open. Als je bijvoorbeeld je kraan maar een beetje opendraait om bijvoorbeeld je manometer af te lezen, bestaat de kans dat je achteraf vergeet ze volledig open te draaien. Aan de oppervlakte merk je dat misschien niet, maar op diepte krijg je niet genoeg lucht meer. Volledig opendraaien wil zeggen  opendraaien en een kwart slag terug dicht op de spindel te ontlasten.